Budowa sieci WiFi

Usługa RivNet Hotspot Wifi

Usługa jest skierowana dla klientów, którzy chcą udostępniać internet bezprzewodowy swoim klientom lub korzystać z wydajnych rozwiązań wifi we własnym zakresie.

Głównymi adresatami tego rozwiązania mogą być:

hotele lub restauracje
uczelnie i szkoły
biura i siedziby firm
jednostki samorządowe i urzędy państwowe
galerie handlowe
kluby muzyczne
dworce kolejowe, autobusowe i inne miejsca skupiające duże ilości osób w jednym miejscu


Wszystkie rozwiązania techniczne budujemy wykorzystując sprzęt tylko renomowanych marek takich jak:

Jak działa system HotSpot?

Poniżej prezentujemy przykładowe działanie systemu:

Nasza usługa to kompleksowe działanie polegająca na:

Projekt i budowa systemu Hotspot

Projektowanie od podstaw wszystkich funkcjonalności systemu, audyt możliwości technicznych w budynku docelowym. Przedstawienie kosztorysu i możliwości wykorzystania konkretnych urządzeń. Finanie implementacja projektu i uruchomienie sieci hotspot wifi.

:

Stały dozór techniczny

Pełna administracja techniczna realizowana zdalnie oraz lokalnie u klienta. Rivnet przejmuje pełną odpowiedzialność za bezawaryjne i wydajne działanie sieci hotspot oraz reagując na ewentualne usterki i problemy funkcjonalne.
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe jest negocjowany indywidualnie.

Nasza usługa to kompleksowe działanie polegająca na:

Budowa sieci hotspot w niewielkim hotelu

Wykorzystane urządzenia: 8
Ilość użytkowników: 150 urządzeń
Koszt wdrożenia: 5000 netto
Koszt miesięcznej obsługi sieci: 250 zł

W ramach projektu został zbudowany system obsługujący w szczytowym momęncie do 150 userów. Zastosowano urządzenia Mikrotik jako punkty dostepowe AP oraz jako jednostka sterująca całym systemem.
Wdrożono również stronę captive page jako stronę logowania gdzie po podaniu nr pokoju adresu email użytkownik mógł zalogować się do sieci i korzystać z internetu.

Scroll to Top